МИГ - КОТЕЛ/СУНГУРЛАРЕ/ВЪРБИЦА

ПОКАНА

За свикване на Общо събрание на СДРУЖЕНИЕ  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – КОТЕЛ, СУНГУРЛАРЕ И ВЪРБИЦА

 

На основание чл. 34, ал. 3 от Устава  на Сдружението, Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група – Котел, Сунгурларе и Върбица“ свиква общо събрание, което да се проведе на 16.12.2016г. от 14:00 ч. на адрес: гр. Котел, обл. Сливен, ул. Изворска №  21, ет. 2,

При следния Дневен ред:

1.     Одобрение и гласуване на Промяна в одобрената Стратегия за Местно Развитие (СМР).

2.     Други.

Свържете се с нас