МИГ - КОТЕЛ/СУНГУРЛАРЕ/ВЪРБИЦА

Дати и срокове, които земеделските производители трябва да спазят през Кампания 2016:

Задължителна регистрация на правно основание за ползване на площите – от 1 октомври 2015 г. до 15 февруари 2016 г.
Подаване и редакция на заявления без санкции – от 1 март до 16 май 2016 г. (15 май е неделя)

Закъсняло подаване с 1%/раб. ден санкция и редакция без санкция – от 16 май до 31 май 2016 г.

Закъсняло подаване и закъсняла редакция с 1%/раб. ден санкция – от 1 до 9 юни 2016 г.

 

Контрол за спазване на изискванията за диверсификация на културите – от 15 май до 15 юли 2016 г.

Контрол за липса на производство на площи с угари – от 1 януари до 15 юли 2016 г

80 дни период на задържане по схеми за доброволно обвързано подпомагане за животни – от 10 юни до 28 август 2016 г. включително!

100 дни период на задържане по схемата за ПНП за овце-майки и кози-майки – от 10 юни до 17 септември 2016 г. включително!
Засяване на смеси или подсяване с трева за целите на междинните култури – до 30 септември 2016 г.

Контрол на междинните култури като засети, налични или растителни остатъци след заораването – от 1 октомври до 1 декември 2016 г.

Подаване на документи за придобити професионални умения и познания по схемата за млад фермер – до 1 декември 2016 г.

Предоставяне на сключен договор за изкупуване на произведената продукция по схемата за специално плащане за култура памук – до 1 декември 2016 г.

Подаване на декларация по образец и документи за реализация на произведена продукция по схеми за доброволно обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци (полско и оранжерийно производство) – от 1 до 31 януари 2017 г.

Документите за реализация следва да бъдат издадени в периода от 1 февруари 2016 г. до 31 януари 2017 г.

Свържете се с нас